23-29 oktober 2023

Program

Festivalprogrammet består av flera olika sektioner. Varje sektion består i sin tur av flera olika programblock där ett antal filmer på sammanlagt omkring 90 minuter visas. Filmerna som visas på festivalen har 15-årsgräns och är textade på engelska.

Visningsschema

Internationella tävlingssektionen

Svenska tävlingssektionen

Specialprogram

Seminarier och evenemang

Kortfilmfestivalen UNG

1982

Festivalen startade

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners