24-30 oktober 2022

41:a Uppsala Kortfilmfestival

Familjevisning i Klosterparken 21 maj: LÄS MER HÄR!

Anmäl film till årets festival senast 31 maj.

Program 2021

Kortfilmfestivalen gör film med högstadieelever

Kortfilm för hälsan

Uppsala Kortfilmfestival och Länsförsäkringar Uppsala genomför under 2021 ett filmprojekt med högstadieelever i Uppsala län. I projektet kommer Uppsala Kortfilmfestival besöka högstadieklasser i fyra kommuner i länet och göra film tillsammans med eleverna temat ”Vad gör dig glad?”. Projektets syfte är att ge unga möjligheten till eget skapande. Bland annat vill vi genom skapandet ge unga en meningsfull tillvaro och på så sätt stärka deras psykiska hälsa.

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners