Uppsala Kortfilmfestival

Kontakta oss

Klostergatan 1
753 21 Uppsala

018-12 00 25
info@shortfilmfestival.com

Styrelse – Kulturföreningen för filmfestival i Uppsala

Louise Magnusson
Ordförande

Adrian Tasnadi
Kassör

Martin Eriksson
ledamot

Malin Jönsson
ledamot

Martin Pettersson
ledamot

Lisa Taube
ledamot

Therese Wallerström
ledamot

Johan Magnéli
Suppleant

Erika Lanner
Suppleant

 

 

Kontakta gärna valberedningen med en intresseanmälan om du skulle vara intresserad av att sitta i styrelsen. Kontakt: info@shortfilmfestival.com

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners