Biografer

Reginateatern

Reginateatern ligger på Trädgårdsgatan 6. Biografen har 220 platser.

Grand

Grand ligger på Trädgårdsgatan 5. Biografen har 150 platser.

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners