23-29 oktober 2023

Seminarier och evenemang

Varje år arrangeras ett antal seminarier, samtal och evenemang på festivalen. Fri entré!

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners