26 oktober kl 17:00

Residensfilmskapare: Popo Fan

Fri entré!

TOR 26/10
17:00 SLOTTS

Popo Fan

År 2021 lanserade Region Uppsala, i samarbete med Uppsala Kortfilmfestival, ett internationellt filmresidens. Residenset ger en filmskapare som är verksam i Europa möjligheten att bo i Uppsala län under fyra veckor. Målet med residenset är att erbjuda filmskaparen tid för kreativ utveckling av ett pågående projekt såväl som lärtillfällen och utbyten med regionala filmare och studenter.

Under oktober 2023 deltar filmskaparen och konstnären Popo Fan i Region Uppsalas internationella filmresidens. Under Uppsala Kortfilmfestival deltar Popo Fan i ett samtal för att tala om sitt arbete och sina erfarenheter av att vara filmskapare i diasporan.

Sedan 2009 har Popo Fans queera dokumentärfilmer haft en betydande inverkan på det kinesiska samhället. År 2017 flyttade han från Peking till Berlin, där han har koncentrerat sig på att skriva och regissera kortfilmer. Hans filmer är inspirerade av verkliga upplevelser och behandlar ämnen som hbtqi, migranter och sex.

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners