Österrike - Introduktion

ÅRETS STORA SPECIALPROGRAM ägnas Österrike och består av fyra spännande program som visar på de höga höjderna och tvära
kasten i landets rikt varierade kortfilmsflora.

Det första programmet tar avstamp i de senaste århundradets allra mest laddade politiska historia i Europa, och skildrar den genom en samtida lins. De andra tre programmen skildrar på olika vis en mångfald av andra historier och andra här och nu. Vi glädjer oss åt att återse festivalfavoriter från de senaste 25 åren från Österrikes viktigaste experimentfilmsdistributör sixpackfilm. Festivalen Vienna Shorts visar film från en ny generation av uppfinningsrika filmare som inte bryr sig om gränser, men gärna överträder dem inför en ibland frågande omvärld. Curatorn Djamila C.A. Grandits från det normbrytande filmkollektivet CineCollective bryter annan terräng med spännande filmer som visar prov på polymorfa filmkulturer och ett ickelinjärt förhållande till historien i sin internationella utsändning.

Välkommen till Österrike – kortfilmslandet med ordentlig spännvidd!

 

Program:
Österrike 1: History Now
Österrike 2: sixpackfilm Greatest Hits
Österrike 3: International Broadcast
Österrike 4: World Wondering

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners