Introduktion

Rätten till staden

Platsens politik

Rätten till staden

Platsens politik utforskar de socioekonomiska och politiska verkligheter som understöds av de miljöer vi bor och rör oss i. Programmen följer flera spår genom utformningen av specifika platser och rum och deras historia och geografi.

Rätten till staden innehåller filmer som illustrerar konsekvenserna av hyperkapitalistisk stadsplanering, från hur invandrargrupper exkluderas och tvångsförflyttas som ett resultat av bygget av lyxlägenheter i en av Paris förorter, till alltmer osäkra boendeförhållanden i en favela vid Latinamerikas största hamn och effekten av 2008 års finanskris på byggprojektens expansion i Sydkorea. Dessa filmer tycks visa på omöjligheten i att prioritera stadsrummet och vardagslivet för de boende när stadsplaneringen präglas av vinsttänkande. Programmet innehåller även prov på motståndskraft, med en aktivists radikala insatser i ett bostadsområde i 1980-talets London och samhällsstoltheten i en arktisk gruvort som tydliga exempel, även om dessa också väcker frågor om personligt ansvar och uppoffring.

Curator: Sanne Jehoul

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners