19-25 oktober 2020

Kortfilmfestivalen UNG

Kortfilmfestivalen UNG är festivalens sektion för barn och unga. Programmen är tillgängliga för skolklasser i hela Uppsala län samt på Kortfilmfestivalen Play.

Bokning skolklasser: LÄS MER.

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners