The wearing of many hats

SAT 29/10, 12:00 Grand

En bransch som bygger på oregelbundna anställningar och arbets- perioder skapar ofta ett behov för filmarbetare att ha fler än ett jobb, vilket i sin tur leder till att man ibland sitter på flera stolar samtidigt. Vilka är fördelarna och nackdelarna med att arbeta på olika positioner i branschen? Finns det några etiska frågor som bör diskuteras?

Vi har bjudit in representanter som har erfarenhet av att sitta på flera stolar inom branschen, från programsättare till distributör till filmkritiker.

Moderator:
Lauma Kaudzite (Short Film Conference)

Panelists:
Enrico Vannucci (Varicoloured, Locarno Film Festival, Talents and Short Film Market)
Marija Milovanovic 
(LEMONADE FILMS, Vienna Shorts, Berlinale Generation, Video & Filmtage)

Tillbaka till alla program

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners