Framtida ekologier - Introduktion

VART ÄR VI PÅ VÄG? Över dessa två program utforskar filmare från stora delar av världen den frågan och många andra som följer av den. Vad gör vi när världen antingen brinner eller dränks, vad kan filmkonsten bidra med och kan fantasin hitta möjliga vägar framåt?

Filmarna i dessa två program har valt vitt skilda strategier och spännande uttryck för att uttrycka sin mening. De låter inte ämnets allvar eller något annat än fantasin sätta gränser. Oavsett om det är storslagna dokumentärer, slående animationer, fantasifull
science fiction, sinnrik konstfilm eller någon alldeles ny genrehybrid så visar dessa medkännande filmer på så många vis att konst är konstruktiv, om det så bara är genom att skratta åt eländet, måhända med en eller annan tår i ögonvrån.

 

Program:
Framtida ekologier 1: Möjliga världar
Framtida ekologier 2: Fantasiöar

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners