Kortfilmfestivalen gör film med högstadieelever

Kortfilm för hälsan

Uppsala Kortfilmfestival och Länsförsäkringar Uppsala genomför under 2021 ett filmprojekt med högstadieelever i Uppsala län. I projektet kommer Uppsala Kortfilmfestival besöka högstadieklasser i fyra kommuner i länet och göra film tillsammans med eleverna temat ”Vad gör dig glad?”. Projektets syfte är att ge unga möjligheten till eget skapande. Bland annat vill vi genom skapandet ge unga en meningsfull tillvaro och på så sätt stärka deras psykiska hälsa.

”Vi tycker att Uppsala läns framtid är viktig och ett välmående Uppsala län med de unga. Därför anser vi att satsningar på barn och unga i vårt län är kloka investeringar. Att stötta både idrott, kultur och sociala projekt är en del av vårt hållbarhetsarbete och ett sätt att arbeta mot vår vision ”Tillsammans skapar vi trygghet och förverkligar drömmar”. Uppsala Kortfilmfestival är en internationellt välrenommerad festival som sätter Uppsala län på kartan och vi är glada över att vi kan komma ut i länet och förhoppningsvis få våra ungdomar att mål lite bättre.”
– Joel Grauman, Hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Uppsala

Skolorna som deltar är Västra Stenhagenskolan (Uppsala), Örbyhus skola (Tierp), Enöglaskolan (Enköping) och Gröna Dalenskolan (Håbo). Under första halvan av 2021 kommer Uppsala Kortfilmfestivals filmpedagoger att besöka skolorna för att tillsammans med eleverna prata om film och göra film. Finalen blir på höstens Uppsala Kortfilmfestival 25-31 oktober då filmerna kommer ha premiär. På festivalen kommer en av de deltagande klasserna tilldelas ett pris på 10 000 kronor att använda för fortsatt skapande och för att stärka gemenskapen i klassen.

”Det känns väldigt roligt att genomföra det här projektet och få möjligheten att jobba med elever runt om i regionen. Vi är glada att Länsförsäkringar Uppsala tror på det vi gör på Uppsala Kortfilmfestival och är med på detta projekt tillsammans med oss. Vi tror mycket på det här projektet och har planer att göra det ännu större i framtiden.”
– Niclas Due Gillberg, festivalchef.

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners