Introduktion

Rum för motstånd

Platsens politik

Rum för motstånd

Platsens politik utforskar de socioekonomiska och politiska verkligheter som understöds av de miljöer vi bor och rör oss i. Programmen följer flera spår genom utformningen av specifika platser och rum och deras historia och geografi.

Rum för motstånd innehåller en samling dokumentärer som utforskar miljöer som bär på spår av trauma och förtryck, men som också kan återerövras och omformas och på så sätt öppna för möjligheter att göra motstånd. Exempel här är skildringen av Srebrenica, märkt av folkmordet 1995 och som nu tagits över av katter och hundar, det mexikanska landskapet som döljer våld och tragedier orsakade av narkokapitalism, en poetisk skildring av vardagsliv i Nordkorea fångat i smyg, och en experimentell appropriering av jaktscengenren i syfte att diskutera den utsatthet som är vardag för svarta människor. Utforskandet av dessa rum genom filmen öppnar upp för nya tankar och en ny medvetenhet och med dem en potential för motstånd, handling och rop på förändring.

Curator: Sanne Jehoul

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners