The People's Revolt: Rewriting the Future

År 2020 röstade chilenarna demokratiskt ja till att ta fram en ny konstitution som skulle ersätta den som infördes 1980 under Pinochets diktatur. Det var början på en lång medborgarprocess av reflektion och nytänkande för att definiera ett nytt Chile. Processen fortgår alltjämt och möter nya utmaningar när landet försöker nå en överenskommelse som representerar majoriteten av befolkningen. Det chilenska folket upplever ett nytt medvetande om sin roll i samhället, som utlöstes av den folkrörelse som demonstrerade livligt och anordnade storslagna protester mellan oktober 2019 och mars 2020.

De politiska händelserna i Chile de senaste åren har inspirerat till en serie filmprogram, som under titeln The People’s Revolt sträcker sig från experimentfilm, videoessä, found footage och performance till dokumentära skildringar. I The People’s Revolt: Rewriting the Future fokuserar vi på en möjlig revolution ledd av folket och på frågan om vad som utgör en betydande förändring för ett land som vill skriva om sin historia och samtidigt drömma om en ljusare framtid.

Curator: Anto Astudillo

Visas:
FRI 28/10, 21:00 FYRIS

UNTITLED: 1ST CUT

”Untitled: 1st Cut” är en utomståendes blick på den komplexa tragedin runt de landstäckande protesterna inför det mycket omstridda presidentvalet 2019. I Santiago och andra städer blev demonstrationerna våldsamma och konfrontationerna ledde till att den chilenska polisen arresterade 450 människor och minst två dog.

USA 2022 / 03:47 / Director: Erin Wajufos

UNARCHIVE

Unarchive ställer berättelsen om filmskaparens pappas liv vid sidan av hans hemland Chiles politiska historia under det senaste seklet. Filmen reflekterar över hur vi minns och hur vi glömmer, och över kamerans roll när vi försöker överbrygga gapet däremellan.

Canada 2022 / 12:56 / Director: Cecilia Araneda

REVOLUCIÓN SOCIAL INMERSIVA

I den här uppslukande dokumentären visas protester och konstnärliga aktiviteter som ägde rum under den sociala revolten och undantagstillståndet som rådde i Chile när den nya konstitutionen skulle komma på plats. De närgångna 360°-inspelningarna följer en grupp demonstranter och aktivister i de protester som genomfördes som en sorts samhällets dom och motstånd – mot det politiska våldet och de orättvisa ekonomiska åtgärderna som den chilenska nyliberala staten införde och som orsakade så stor social ojämlikhet.

Chile 2022 / 12:00 / Director: Pepe Rovano

FENÓMONOS EXTRAORDINARIOS

”Fenómenos Extraordinarios” är en kollektiv experimentell dokumentär som filmades under de mest oroliga protestdagarna i Santiago i oktober 2019. Bilderna togs på gator i utkanten av det centrala demonstrationsområdet, där polisen försökte bryta upp grupper och förvägra den lagliga rätten att protestera. Filmen är också ett experiment med kopplingar mellan två osynliga krafter; sociala rörelsers och naturens. I revolutionens och pandemins tider misstror vi bilden och ställer frågor om filmens nya syntax.

Chile 2019 / 09:21 / Director: Colectivo Ceis8

INCIDENTES EN EL LABORATORIO

Denna filmessä består av 5 videodikter som skildrar de första månaderna av den sociala revolt som släpptes lös i Chile efter oktober 2019. Familjearkiv, tv-fragment och inspelningar från demonstrationerna berättar om de olika sinnestillstånd som rådde under det så kallade sociala utbrottet.

Chile 2020 / 10:00 / Director: Felipe Rodríguez Cerda

MAPUCHE TEMPORALITIES OF CARE

Den här videon är en tidsbetraktelse över den specifika erfarenheten som queera/2S-personer (epupillan i en Mapuche-kontext) bär på och hur den är sammanlänkad med en upplösning av inte bara könsbinära strukturer utan också gränser mellan människa och icke-människa. Videon skildrar olika temporaliter.

Chile 2021 / 03:51 / Director: Comunidad Catrileo+Carrión

MATAR EL OJO

Fragment från essän med samma namn, ”Matar el ojo”, av den chilenska författaren Lina Meruane, kombineras här med reflektioner om det chilenska upproret som inleddes i oktober 2019, det statliga förtryck som följde, och med en kameraåkning längs huvudavenyn i centrala Santiago.

Chile 2020 / 15:31 / Director: Colectiva Somos La Célula, Lina Meruane

THE FUTURE IN DISPUTE

Här får vi följa i spåren av en resa genom olika delar av Chile i en sekvens av bilder i permanent upplösning. Dessa kvarlevor av landet fungerar som en scen för dagens undantagstillstånd och försöken att bryta ner och återuppbygga den politiska och sociala samhällsstrukturen. Det blir en kaotisk genomresa där en mångfald identiteter och nomadiserande platser möts. Filmens bilder är tagna i olika delar av Chile och har sedan behandlats med generative programming software.

Chile 2022 / 04:11 / Director: Matías Carvajal Silva

LA REVOLUCIÓN DE PUEBLO

I över tio år har jag filmat olika demonstrationer i USA och Chile. De här protesterna har haft en stark inverkan på mitt liv. Studentrevolutionen, Black Lives Matter, Women’s March on Washington och Chiles folkrörelse som utbröt 18 oktober 2019 har alla fångats med målet att skapa ett historiskt arkiv och för att skapa motivation, en känsla av gemenskap och folklig samklang hos publiken. Det här fragmentet av folkligt uppror fokuserar på Chiles revolt och filmades i december 2019 och januari 2020.

Chile 2022 / 15:00 / Director: Anto Astudillo

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners