Azar Saiyar: History Bleeds Under Your Fingernails

Genom sju drabbande och undersökande filmer leker Azar Saiyar med bilder och ord ur kollektiva minnen för att nå nya sätt att se, tala, minnas, lära och berätta historier. Från 15 år.

Seitsemän perusteellisesti liikuttavan ja koettelevan teoksen välityksellä Azar Saiyar leikkii kollektiivisen muistin kuvilla ja sanoilla etsiäkseen uusia tapoja nähdä, oppia, puhua, muistaa ja kertoa tarinoita.

Visas:
SAT 30/10, 17:00 FYRIS
KORTFILMFESTIVALEN PLAY

HELSINKI-TEHRAN

Mellan platser. Mellan människor. ”Helsinki-Tehran” är en filmisk studie som med olika stilar och tekniker skildrar immigration och minne baserat på den uttryckta och outtryckta kunskap och känslomässiga förståelse som människor på flykt bär med sig genom generationerna.

Paikkojen välillä, ihmisten välillä. Helsinki-Teheran on unien, muistojen ja arkisten hetkien virtana etenevä elokuvatutkielma siirtolaisuuden kokemuksesta. Teos kertoo jaetusta sanallisesta ja sanoittamattomasta tiedosta ja emotionaalisesta ymmärryksestä, jotka vaeltavat vaeltavien ihmisten mukana sukupolvesta toiseen. Teos yhdistelee eri elokuvatyylejä ja -tekniikoita.

Finland 2009 / 22:10 / Director: Azar Saiyar.

PRIMUS TEMPUS

Omklippta fragment av tv-reklam skapar en illusion som skiljer sig från originalen. Bilderna skapar fortfarande förtrollning och lockelse, men de saknar en direkt koppling till produkten. Sammanhanget och tolkningen blir vagare och mer öppen.

Televisiomainosten uudelleen järjestellyt palaset synnyttävät alkuperäisestä mainosmateriaalista erillisen illuusion. Kuvien lumoavuus ja vetovoimaisuus on edelleen läsnä – mutta ilman suoraa yhteyttä tuotteeseen. Kuvien tulkinta-avaruus hämärtyy, laajenee ja hämmentää.

Finland 2014 / 5:17 / Director: Azar Saiyar

HISTORY BLEEDS UNDER YOUR FINGERNAILS

Förr trodde vi att vänsterhänthet kunde leda till kriminalitet, dumhet och omoraliskt beteende. Alltså försökte vi lära våra barn att inte använda den handen. ”History Bleeds Under Your Fingernails” handlar om historien av att tämja vänsterhanden och om kulturella idéer om att omskapa kroppar som inte passar in.

Ennen uskottiin, että vasenkätisyys altisti lapsen rikollisuudelle, tyhmyydelle, moraalittomuudelle. Siksi vasenkätisyyttä pyrittiin kitkemään lapsista erilaisin viritelmin. Väärää kättä käyttäviä rangaistiin. Historia valuu kynsien alta on videoteos vasemman käden ja ryhmään sopimattomien kehojen koulimisen historiasta ja kulttuurista.

Finland 2016 / 7:20 / Director: Azar Saiyar

HEY YOU!

Att vara produktiv, att producera, att utgöra en produkt. Att ha ett värde baserat på att vara produktiv. För immigranter är detta en väldigt vanlig tankegång: ”Jag måste försvara min rätt att vara här genom att vara produktiv.” Jag motsätter mig den tanken i mig själv. Att delta i någon som helst form av produktion dödar min motivation. Det gäller även produktion av ord. Och dessa ord bara flödar ur mina fingrar. “You, hey you, you must learn to shake your hands, shake your body, shake that ass, shake your fingers, hard, so hard, that from the tips of your fingers drop millions of stars.”

Olla tuottelias, tuottaa, olla tuote. Olla arvokas koska on tuottava. Hyvin yleinen mielenmaisema maahanmuuttajalle. “Minun on perusteltava oikeuteni olla täällä olemalla hyödyllinen.” Vastustan tällaista ajattelua itsessäni. Se johtaa motivaation puutteeseen osallistua mihinkään tuottavuuden muotoihin. Edes sanojen tuottamisen. Ja nämä sanat tulvivat sormistani. “You, hey you, you must learn to shake your hands, shake your body, shake that ass, shake your fingers, hard, so hard, that from the tips of your fingers drop millions of stars.”

Finland 2017 / 7:20 / Director: Azar Saiyar

MONUMENT OF DISTANCE

Googosh, en älskad populär iransk- azerbajdzjansk sångare, framför en version av sången ”Ayrılıq” (separation). Framträdandet är från en tv-show från 70-talet och det har kopierats gång på gång mellan olika videoband. ”Ayrılıq” skulle kunna vara en kärlekssång, men det sägs att kompositören Ali Salimi (som hade utvandrat från sovjetiska Azerbajdzjan till Iran utan sina nära och kära) ville göra musik om sin längtan.

Tunnettu iranilais-azerbaidžanilainen laulaja Googoosh esittää version kappaleesta Ayrılıq, suomeksi ”Ero”. Lauluesitys on osa 1970-luvun televisio-ohjelmaa ja kopioitu moneen kertaan videokasetilta toiselle. Kyseessä voisi olla rakkauslaulu, mutta taustaksi kerrotaan tarinaa Neuvosto-Azerbaidžanista Iraniin lähteneen säveltäjän Ali Salimin halusta tehdä musiikkia kaipuustaan.

Finland 2018 / 7:00 / Director: Azar Saiyar

TELL ME

Berättaren frågar: ”Känner du igen den här fågeln?”. Filmen återanvänder såväl offentliga som privata arkivbilder med fåglar i centrum – fåglar som individuella levande varelser, men också som varelser som bebor världar och berättelser skapade av människor.

Kertoja kysyy: Tunnetko tämän linnun? Videoteos yhdistelee arkistomateriaaleja, joissa linnut ovat keskiössä, yhteydessä toisiinsa. Esiin nousee myös katsojan ja kuuntelijan suhde arkistojen kuviin ja ääniin: lintuihin itsellisinä elävinä sekä osana ihmisten rakentamaa maailmaa ja tarinaa.

Finland 2019 / 7:44 / Director: Azar Saiyar

LAILA’S APPLE

Arkivmaterial och intervjuer kombineras i ”Laila’s Apple” till ett verk om barndom, uppväxt, lärande och regler.

Lailan omena on arkistokuvaan ja haastatteluihin pohjaava videoteos lapsuudesta, kasvamisesta, oppimisesta ja säännöistä. 

Finland 2021 / 8:04 / Director: Azar Saiyar

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners