Mänskliga rättigheter

Rätten till staden

Detta samtal är en del av Kulturnämndens temaår för fred, demokrati, och mänskliga rättigheter och genomförs med stöd från Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.

Arrangeras:
Tis 20/10 | 18:00 Grand
Kortfilmfestivalen Play och Vimeo

Detta samtal handlar om bostadsfrågor och rätten till staden med utgångspunkt i filmprogrammet Rätten till staden som visas på året festival. Detta samtal arrangerades inför publik tisdagen den 20/10 och finns nu tillgänglig i festivalens kanaler. Språk: engelska.

Ett samtal mellan Miguel A. Martínez och Suruchi Thapar-Björkert.

Klicka på playknappen på bilden till vänster för att se samtalet.

Arrangeras med stöd från:

Tillbaka till alla program

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners