Filmvisning och samtal: Queer Moving History – del 2

SAT 29/10, 15:00 GRAND

Filmprogrammet Queer Moving History – del 2 uppmärksammar queerpolitisk kamp och priderörelsens historia i Sverige, från 1979 till idag. Vi får följa med på demonstrationer, festivaler, aktioner och upptåg som fört den queera kampen framåt, utåt och inåt.
Efter visningen av följer ett samtal om den queerpolitiska kampens historia och samtid och vikten av att bevara och visa filmerna med Anna Linder (Konstnärlig ledare SAQMI) och Ulrika Dahl (Professor i Genusvetenskap Uppsala universitet).

Moderator:
Paloma Halén Román

Läs mer om filmprogrammet Queer Moving History – del två

Tillbaka till alla program

Genomförs med stöd från:

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners