Uppsala Talangdagar och Kortfilmspitch

Deltagare 2021

Deltagare 2021

Urvalsgruppen har nu valt ut årets deltagare till Uppsala Talangdagar (28-31 oktober) och Uppsala Kortfilmspitch (29 oktober kl 10:00, Grand, samt livesänd på Kortfilmfestivalen Play), se listor nedan.

Urvalgruppen består av Louise Bown (Region Uppsala), Henrik Harrysson (Region Gävleborg), Ludvig Hedlund (Film i Skåne), Niclas Due Gillberg (Uppsala Kortfilmfestival) och Sigrid Hadenius (Uppsala Kortfilmfestival).

Uppsala Talangdagar genomförs med stöd från Svenska Filminstitutet. Prissumman på 25 000 kronor i Uppsala Kortfilmspitch kommer från Svenska Filminstitutets konsulent för kortfilm och nya format Ami Ekström.

(Bild: Fanny Rosell, vinnare av Uppsala Kortfilmspitch 2020)

Uppsala Talangdagar

Anna Brodin (Västerbotten)
Ronja Larsson (Stockholm)
Gustav Littorin (Stockholm)
Monica Mazzitelli (Västra Götaland)
Jeroen Pool (Stockholm)
Naures Sager (Skåne)
Janya Cambronero Severin (Uppsala)
Marcus Storm (Uppsala/Stockholm)
Lars Vega (Norrbotten)

Uppsala Kortfilmspitch

Emilie Löfgren (Om sorg)
Yasser Radhi (Baklava Dreams)
Emma Brunzell (Pending Balance)
Jimi Vall Peterson (Näcken)
Hanna Hannerz Simå (Feministkören)
Liv Kaastrup Vesterskov (Mylla)
Nancy Ofori Geywu (Grace)
Hawa Sanneh, Jimm Garbis & Jasmijn Kooijman (Den kära fosterjorden)

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners