Vill du bedöma film för festivalen?

Vi söker dig som vill vara med och välja film till årets festival. Sista ansökningsdag 31 januari.

Vill du bedöma film för festivalen?

Vi söker dig som vill vara med och välja film till årets festival. Som medlem i urvalsgruppen för den internationella tävlingssektionen får du chansen att se mängder av kortfilm från världens alla hörn, med nya filmiska uttryck och historier. Vi söker dig som är nyfiken på olika sätt att berätta och uppskattar olika typer av kortfilm och uttryckssätt. Du bör ha entusiasm inför uppgiften och god förmåga till kritisk analys, samt vara positivt inställd till både individuell bedömning av film på distans och gruppdiskussioner på svenska på plats i Uppsala. Eftersom urvalet utgörs av både individuellt arbete och samarbete bör du både kunna stå för dina åsikter, vara öppen för andras uppfattningar, och kunna bedöma filmer ur olika perspektiv, inte bara ditt eget.

Under 6 månader från och med mars möts vi varje vecka en vardagskväll på festivalkontoret i centrala Uppsala, därutöver ansvarar du för dig att bedöma cirka 500 kortfilmer på egen hand, med tydlig deadline varje månad. Juli månad är mötesfri medan augusti är särskilt arbetsintensiv, med extra möten på plats. 

Festivalen eftersträvar jämlikhet och mångfald och prioriterar sökanden som diversifierar nuvarande grupp. Symboliskt arvode utgår. 

Är du intresserad? Skicka ett mejl till info@shortfilmfestival.com senast 31 januari där du berättar lite om dig själv, din bakgrund och ditt filmintresse, samt vad du tror att du skulle kunna tillföra urvalsarbetet.

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners