Antoinette Zwirchmayr 1: Inner Longings are Very Close to Your Eyes

I mer än ett decennium har Antoinette Zwirchmayr skapat analoga filmer som ger visuell form till känsliga band mellan människor, ting, natur och konstruerade rum. Hennes verk är bländande, kittlande och gåtfulla, de är både filmiska tolkningar av teoretiska texter och abstrakta fiktionsfilmer. Kroppar, föremål, landskap och interiörer i förtätade och precisa arrangemang och koreografiska rörelsemönster. Synergin mellan rörelsemönster skapar närmast hypnotisk skönhet i sinnliga rymder som också innehåller spår av något hemligt och ogreppbart.

I sina filmer placerar Antoinette Zwirchmayr personer och föremål i olika naturliga miljöer på ett både motsägelsefullt och suggestivt tankeväckande vis, som resulterar i ett fascinerande växelspel mellan skalförhållanden och abstraktionsnivåer. Hennes verk visar en ständig dragning till att sammanföra substanser av slående olika sort – hud och sten, eld och is, växtlighet och textilier – och en extraordinär fallenhet för att skildra den känslomässiga, mentala och fysiska spänningen det skapar. Hon filmar kroppar och landskap med ett sådan känsla för detaljer och texturer att kroppar förvandlas till landskap och tvärtom. Det gäller inte bara för hennes förtätade och meditativa fiktioner utan också för de personliga essäfilmerna som på ett makalöst elliptiskt vis utforskar hennes egen omskakande familjehistoria.

De flesta filmerna i dessa två program visas på 16 mm och 35 mm.

Antoinette Zwirchmayr inleder visningarna av dessa två program och berättar om sitt filmskapande.

Visas:
FRI 27/10, 19:00 SLOTTS

AM FROSTIGEN ATLAS

Am frostigen Atlas visar upp rådande miljökaos i en avgränsad och poetisk form och konfronterar oss därigenom med vårt eget industrialiserade och antropocentriska kapitel.

Austria 2021 / 16 mm / 6:00 / Director: Antoinette Zwirchmayr

UNTITLED

Innan den första scenen övergår i ett nytt perspektiv på den massiva kroppen blir det tydligt att vi ser en kvinnofigur. Den avslöjas fragmentariskt och liknar en bild av Venus från Willendorf som lever och andas, likt en sorts vilande vulkan.

Austria 2012 / 16 mm / 1:50 / Director: Antoinette Zwirchmayr

THE SEISMIC FORM

Det våta småstenslandskapet glittrar och böljar. Smält lava sprutar fram. De släta vita stenarnas sprickor påminner oss om materialets föränderlighet. Världen består av taktila ytor med olika texturer som reagerar kraftigt på ljus. De kan verka fasta men är varken solida eller permanenta. Stillheten döljer instabiliteten och den ständigt möjliga kollapsen. Det här är en jord på gränsen mellan varande och blivande.

Austria 2020 / 16 mm / 15:00 / Director: Antoinette Zwirchmayr

VENUS DELTA

En serie drömlika scener utspelar sig i tysthet. En stämning av kuslig kvinnlighet hemsöker ett utomvärldsligt stenlandskap vid en ren bergskälla. Gyllene klot av okänt ursprung ligger mystiskt kringspridda. På något vis verkar de vara kopplade till eller komma ur den nästan orörliga unga kvinna vars ansikte är gömt bakom en fyllig, i det närmaste hotfullt stor, hårman.

Austria 2016 / 16 mm / 4:00 / Director: Antoinette Zwirchmayr

DEAR DARKNESS

Tre före detta bästa vänner träffas i ett hus som tiden glömt. Filmaren sammanför dem, och alla deras förväntningar, osäkerheter och rädslor, i tolv rum som utstrålar en förfluten eras storslagna prakt och abstraktionen hos teaterns strama scenrum. Fångade mellan drivkraften att göra ett gott intryck och att öppna upp sig för varandra, fastnar kvinnorna i ett stillestånd.

Austria 2022 / 30:00 / Director: Antoinette Zwirchmayr

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners