Sámi filbma

Samisk kortfilm

Under skandinavisk films första 80 år syntes samer på film bara genom utomståendes ögon. När den samiska filmen föddes i slutet av 1980-talet betydde det att samer äntligen kunde uttrycka sina egna känslor och traditioner, och filmen blev en naturlig vidareutveckling av den samiska berättartraditionen.

Den samiska filmens era inleddes med Nils Gaups Oscarsnominerade film Ofelaš (Vägvisaren, 1987), men dess utveckling har tagit särskild fart under det senaste decenniet när digital teknik, filmutbildning och Internationella samiska filminstitutet har hjälpt till att utöka samisk films kvantitet såväl som kvalitet. Idag ser man allt oftare samiska filmer både på stora internationella festivaler och på bio.

Film har fungerat som en form för samiskt historieberättande och visioner, men också som ett kraftfullt verktyg för att stärka samiskt språk och identitet. Det stora antalet priser från internationella filmfestivaler visar att berättelserna och det samiska sättet att skildra dem också fungerar universellt.

Skábmagovat, urfolksfilmfestivalen i Enare i Finland, är huvudscenen för nya samiska filmer och kommer att fylla 25 år i januari 2023. Filmerna i det här programmet har valts ut från festivalens repertoar och utgör en liten överblick över hur samisk film tar sig an olika ämnen som mytologi, identitet, samiska rättigheter och sexuellt utnyttjande.

Curator: Jorma Lehtola, Skábmagovat

Visas:
WED 26/10, 19:00 SLOTTS
SUN 30/10, 15:00 FYRIS

Háldi

I samisk mytologi utgör Saivos underjordiska värld en källa till inspiration och styrka. Här finns Háldi som skyddar alla levande varelser. Regissören Ann Holmgrens och kompositören Mette Henriettes mystiska resa reflekterar den enhet och kraft som kvinnors relationer uppvisar i det samiska kulturarvet.

Sápmi, Norway 2021 / 05:00 / Director: Ann Holmgren

Duhát jagi

Floden Tana (Deatnu) ligger tyst sedan både Norges och Finlands regeringar beslutat att helt förbjuda laxfiske där på grund av atlantlaxens hotade status. På nordsamiska betyder ordet bivdit två saker: det är det du faktiskt gör när du försöker fånga något, men det är också att be någon om något. Här visas en konstinstallation om miljö utförd av Ellos Deatnu-rörelsen sommaren 2021, och filmen är också en audiovisuell hyllning till området runt floden Tana och dess invånare, atlantlaxen.

Sápmi, Finland 2022 / 06:00 / Director: Hans Pieski

Koftepolitiet

I den här vassa satiren ges exempel på hur samerna och majoritetsbefolkningen försöker definiera vilka de “riktiga” samerna är. Tre män besöker huvudstaden. En vill förföra kvinnor med sin traditionella dräkt, en annan tycker att det vore oetiskt och den tredje är sur för att kvinnorna inte tycker att hans kolt är lika attraktiv.

Sápmi, Norway 2021 / 12:00 / Director: Egil Pedersen

Living as a Human Being at the End of the World

Konstaktivisten Jenni Laiti funderar med hjälp av konst och samisk filosofi över hur man ska leva i en värld som förstörs mer och mer varje dag.

Sápmi, Sweden 2021 / 05:00 / Director: Jenni Laiti

Boso mu ruovttoluotta

En ung samisk kvinna lever med posttraumatiskt stressyndrom förorsakat av sexuellt våld. Vi får här en personlig skildring av hennes liv och försök att läka. Det finns ingen sätt att komma tillbaka till sitt gamla jag, men familjen och släktens stöd ger styrkan att ta sig upp ur kaos.

Sápmi, Finland 2021 / 24:00 / Director: Sunna Nousuniemi

Vehádat vehádaga siste

Det finns inte så mycket information att få tag i om HBTQ-frågor i Sápmi. Pinja Pieski vill tala öppet om frågan för att hjälpa samiska HBTQ-ungdomar att kunna vara sig själva i framtiden.

Sápmi, Finland 2021 / 10:00 / Director: Xia Torikka

Sire och den sista sommaren

Sire, min máttaráhkku, min morfars mamma, var 35 år då hon kvävdes av giftstruma. Året var 1916 och min morfar var 10 år. Sire var gravid och de kunde känna barnet sparka i magen i flera timmar efter att hon dog. I filmen följer vi Sire under hennes sista tid i kåtan och får se hur stor den lilla världen kan vara. Hur rik den är på känslor, ljud, lukter och minnen. För att hantera sin situation måste Sire fokusera på de små detaljerna. Sire påminner oss om livet, inte om döden.

Sápmi, Sweden 2022 / 14:24 / Director: Liselotte Wajstedt

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners