Materialitet och motstånd 2

Surface Tension

Hur kan vi tänka kring den analoga filmen idag, dess politiska och poetiska dimensioner, dess motståndskraft och frigörande krafter, när alla diskussioner tycks handla om dess nära förestående slut? Ett slut som enligt många redan är ett faktum. Trots detta fortsätter yngre generationer att filma på Super 8 mm eller 16 mm film, både i dialog med en tradition, och för att, här och nu, utforska och undersöka den analoga filmens materialitet, unika betingelser, ljuskänslighet, och vilka möjligheter dessa begränsningar inbjuder till. Två vittförgrenade program, det ena bestående av klassiska experimentfilmer projicerade i 16 mm, det andra med både äldre och samtida filmer projicerade digitalt men filmade på analoga format, kan förhoppningsvis aktivera flera av dessa frågor, och visa på den analoga filmens fortsatta relevans och dess fortsatt viktiga roll in i filmens framtid.

Från tämligen varierande utgångspunkter skulle man kunna säga att filmarna i detta program är upptagna av filmens relation mellan yta och djup, men också mellan inre och yttre dimensioner. Det kan röra sig om studier av fasader, urbana och rumsliga ytskikt, eller det analoga filmmaterialets yteffekter. I Too Close Too Far filmar Elke Marhöfer ett japanskt hem och dess objekt men hela tiden med rörelse mot en utsida, där ljudet blir en bindande faktor. Tinne Zenners och Eva La Cours Honeycomb Image/Archive Cladding är uppkallad efter den teknik som används vid fasadrestaurering av marmor, den marmor som danskarna ofta tog från Grönland. Deras film – bestående både av arkivfilm och nytt 16 mm-material – undersöker materialets historia och samtida användning, via bland annat strejker och arbetaruppror. Djouhra Aboudas och Alain Bonnamys Algérie Couleurs är en hyllning till den urbana stadens myllrande färg och ytskikt ledsagat av ett soundtrack som till en början består av arabisk musik för att sedan gradvis övergå i frijazz. Alexandra Cuestas Lungta är en strukturalistisk materialstudie med märkvärdiga färgskalor, ett par sekunders filmat material som sträcks ut till tio hypnotiska minuter av bild och ljud. Den danska kompositören och konstnären Knud Viktors Akvarel studerar vattenytans vibrationer, ljus- och rörelseförändring i samspel med Viktors egen ljudkonst.

Curator: Martin Grennberger

Visas:
SAT 29/10, 15:00 FYRIS

Too Close Too Far

Too Close Too Far är en samling ögonblick som fångar flerartade hushåll i Japan. Bortom det linjära narrativet följer kameran aktiviteterna och passiviteterna i denna mikroekologi. Färgade av en innevånares död och en annann sjukdom, väver bilderna rytmen hos den vitala vardagsinstabiliteten – och ljudet länkar oss samman med den vidare omgivningens liv.

Japan 2020 / 21:00 / Director: Elke Marhöfer

Honeycomb Image/Archive Cladding

Honeycomb är namnet på en teknik som används för renovering av marmorfasader. I Danmark består många fasader värda att bevara av med marmor som hämtades från Grönland under mellankrigstiden. Zenner and La Cour ställer sitt eget filmmaterial från renoveringen av Overformynderiet mot Jette Bangs bilder från marmorgruvan i Maarmorilik 1938. Genom ett samspel mellan bild, ljud och text, utforskar Honeycomb tankar kring bildproduktion som lager av geopolitiska relationer. Inte minst de historiska och koloniala relationerna mellan Grönland och Danmark.

Denmark 2022 / 11:30 / Director: Tinne Zenner, Eva La Cour

Algérie Couleurs

En hyllning till den urbana stadens myllrande färg och ytskikt ledsagat av ett soundtrack som till en början består av arabisk musik för att sedan gradvis övergå i frijazz.

France 1970-1972 / 16:00 / Director: Djouhra Abouda, Alain Bonnamy

Lungta

Lungta, eller hästvinden, benämner hästarketypen i buddhistisk tradition och symboliserar den mänskliga själens andliga och metafysiska egenskaper. Lungta frammanar inre luft, det vilda och efemära. Lungta utforskar filmens illusion av rörelse.

Ecuador, Mexico 2022 / 10:00 / Director: Alexandra Cuesta

Akvarel

Ett filmpoem som bygger på rytmiska reflexer i vattenrörelser och motsvarande realistiska men fritt bearbetade vattenljud.

Denmark 1970 / 11:00 / Director: Knud Viktor

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners