Materialitet och motstånd 1

Analogue Action

Hur kan vi tänka kring den analoga filmen idag, dess politiska och poetiska dimensioner, dess motståndskraft och frigörande krafter, när alla diskussioner tycks handla om dess nära förestående slut? Ett slut som enligt många redan är ett faktum. Trots detta fortsätter yngre generationer att filma på Super 8 mm eller 16 mm film, både i dialog med en tradition, och för att, här och nu, utforska och undersöka den analoga filmens materialitet, unika betingelser, ljuskänslighet, och vilka möjligheter dessa begränsningar inbjuder till. Två vittförgrenade program, det ena bestående av klassiska experimentfilmer projicerade i 16 mm, det andra med både äldre och samtida filmer projicerade digitalt men filmade på analoga format, kan förhoppningsvis aktivera flera av dessa frågor, och visa på den analoga filmens fortsatta relevans och dess fortsatt viktiga roll in i filmens framtid.

Detta 16 mm-program tittar tillbaka på några verk färdigställda från 1973 fram till 2011. Flera skildrar en politiskt omvälvande tid, där filmen och dess uttryck både fungerar som en form av motstånd och ett upphöjt poetiskt instrument, och där filmklippningens expressiva möjligheter och kamerans rörlighet är framträdande. I Joyce Wielands Solidarity följer vi ett strejkmöte där endast ben och fötter fångas upp, Rose Lowder filmar med flerskiktad klippning direkt i kameran i Peking året innan protesterna. Gunvor Nelson undersöker i Old Digs sin närmaste omgivning, dess topografi och vattenflöden. Caroline Avery filmar avfall och skräp med hjälp av ett dynamiskt montagearbete. Saul Levine dokumenterar politiska sammankomster i ett kvickt, kaotiskt collage som Marjorie Keller har kallat ”a study of radical politics in radical film form”. Programmet avrundas med att Patrice Kirchhofer använder kameran för att framkalla en produktivt desorienterande känsla hos betraktaren.

Curator: Martin Grennberger

Visas:
THU 27/10, 21:00 SLOTTS

Solidarity

En film om det tidiga 70-talets Dare-strejk. Hundratals fötter marscherar och demonstrerar, med ordet Solidaritet dubbelexponerad över bilden. Ljudet är från en av arrangörernsa tal om arbetstituationen. Som i hennes andra filmer ”Rat Life and Diet in North America,” ”Pierre Vallieres” and ”Reason Over Passion” kombineras i Solidarity en politisk medvetenhet och ett estetiskt perspektiv med den humor som är unik för Wielands verk.

USA, Canada 1973 / 10:40 / Director: Joyce Wieland

Beijing 1988

Kina som det såg ut i Peking i maj 1988, ett år före protesterna våren 1989 vid Himmelska fridens torg, där traditionella filosofier och social praxis möter statens politiska och ideologiska ambitioner. Musik av François Alexis Degrenier.

France 1988-2011 / 12:17 / Director: Rose Lowder

Readymades in Hades

Fotograferat i East Sommersville, Massachusetts. Ett tomtområde fyllt med skräp och rester från grannarnas tidigare liv, och deras barn som ränner genom den här klaustrofobiska världen och får sin egen rätsida på den.

USA 1986-1987 / 07:50 / Director: Caroline Avery

Old Digs

En inre resa i ljud och bild speglade i Kristinehamns vatten.

Sweden 1993 / 20:00 / Director: Gunvor Nelson

New Left Notes

Saul Levines kulspruteklippning har aldrig fått ett lämpligare ämne än här, i hans film om det amerikanska 70-talets rörelse för kvinnors rättigheter och mot rasism och krig. New Left Notes representerar en syntes av idéer som Levine försökte ingjuta i en splittrad rörelse.

USA 1968-1982 / 26:00 / Director: Saul Levine

Sensitometrie IV

Anarkism, Castroism, Maoism, allt sammanblandat. Men vad som överlever är Nihilism! Alain Peyrefitte vid Nationalförsamlingen, 9 maj 1968.

France 1976 / 05:30 / Director: Patrice Kirchhofer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners