Jyoti Mistry: race, memory, imagination

Jyoti Mistry gör förkrossande starka och ömsint känsliga filmer som, i utforskandet av komplexa frågor om identitet, ras och kön, överskrider gränser i fråga om genre, form och subjektivitet. Hennes hyllade filmer genomsyras av ett uppfinningsrikt samspel mellan linjära filmiska traditioner och installationskonst, som ofta möjliggör alternativa berättarstrukturer. Från 15 år.

Visas:
FRI 29/10, 19:00 FYRIS
KORTFILMFESTIVALEN PLAY

WE REMEMBER DIFFERENTLY

En utforskning av minne, vittnesbörder och tvärkulturella perspektiv genom en undersökning av en relation mellan mor och dotter. En vit sydafrikansk mor och dotter ur medelklassen förs samman av mmammans sjukdom. Tillsammans gräver de upp personliga minnen – och inser hur olika de minns det förgångna och hur dessa nyanser av delad erfarenhet formar deras respektive bild av nuet. Det omtvistade förgångna frammanas av arkivbilder på Super8, bildmaterial som är lika indragande som centralberättelsen.

2004 / 25:00 / Director: Jyoti Mistry

ITCHY CITY

Itchy City är kärnpunkten i den längre filmen I Mike What I Like, som är ett starkt indragande stycke visuell poesi. Den omedelbart instinktiva kopplingen mellan språk och en följsamt filmiska bilder blir till en kaleidoskopisk tolkning av Kgafela oa Magogodis kraftfulla ord. Ett samtal i ständigt rörelse mellan ord och bild, mot en bakgrund av jazzimprovisation och action painting.

2006 / 4:00 / Director: Jyoti Mistry

09:21:25

I april 2002 gav sig den sydafrikanske entreprenären Mark Shuttleworth av på den ryska rymdflygningen Soyuz TM-34 och var borta i 9 dagar, 21 timmar och 25 minuter. Med varsam och eterisk röst återberättar han här sin upplevelse av att återvända till jorden från yttre rymden och se den med nya ögon efter att ha sett den från ett helt nytt perspektiv.

2011 / 9:00 / Director: Jyoti Mistry

WHEN I GROW UP I WANT TO BE A BLACK MAN

En svart man springer genom ett fält. En svart man springer genom en stad. Den svarta mannen springer alltid, han är alltid jagad, han springer alltid… Springer för att rädda sitt liv. En svart man springer mot frihet.

2017 / 10:00 / Director: Jyoti Mistry

CAUSE OF DEATH

Kvinnors kroppar är ständigt utsatta för fara. En obduktionsrapport påvisar den direkta dödsorsaken, men inte det strukturella och återkommande våldet som leder till ”femicide”, en form av utrensning av kvinnor. Med hjälp av arkivbilder, animation och poesi blottlägger filmen våldet mot kvinnor.

2020 / 20:00 / Director: Jyoti Mistry

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners