Introduktion

Lantlig lycka

Forna Jugoslavien nu

Lantlig lycka

Balkanfilmskapare tenderar att komma från eller bo i storstäderna och under lång tid var deras filmer tydligt urbana verk. De senaste åren har det skett en förändring och nu söker sig unga regissörer alltmer mot landsbygden som miljö och sinnestillstånd. I dessa program finner vi båda inriktningarna och inser att de faktiskt kompletterar varandra väl, och att deras ämnesval och konstnärliga val ofta är utbytbara. Dynamiken visar den otämjbara andan hos folket i denna region, som en gång var ett land och fortfarande delar en gemensam kultur.

Lantlig lycka innefattar en viss dualitet: här finns genuin glädje i seder och bruk, folksånger och traditioner från den exjugoslaviska landsbygden, även om kameran fångar dem med viss ironisk humor i dessa kortfilmer. Vid närmare anblick syns att limerickarna, de oanständiga skämten och det självgoda ryggdunkandet (och magklappandet) från det idealiserade ”enkla” och ”ärliga” livet på landsbygden är försök att täcka över illa dolda tillkortakommanden: ojämlikhet, diskriminering, trångsynthet, upplösningen av glesbygdssamhällen och misslyckandet med den avsiktligt nedmonterade välfärdsstaten efter övergången. Filmarnas sätt att närma sig dessa landsbygdsverkligheter  speglar dessa motsättningar. Här finns filmer som håller sig till den deltagande dokumentärstilen och andra som ger sig ut i mer poetiska skildringar. Vissa följer en idé och gör avkall på formen, medan andra njuter till fullo av möjligheterna att gjuta liv i en svunnen tid.

Curator: Tina Poglajen

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners