Introduktion

Drama i staden

Forna Jugoslavien nu

Drama i staden

Balkanfilmskapare tenderar att komma från eller bo i storstäderna och under lång tid var deras filmer tydligt urbana verk. De senaste åren har det skett en förändring och nu söker sig unga regissörer alltmer mot landsbygden som miljö och sinnestillstånd. I dessa program finner vi båda inriktningarna och inser att de faktiskt kompletterar varandra väl, och att deras ämnesval och konstnärliga val ofta är utbytbara. Dynamiken visar den otämjbara andan hos folket i denna region, som en gång var ett land och fortfarande delar en gemensam kultur.

De sex filmerna i det här programmet förmedlar stadslivet och den urbana andan i det forna Jugoslavien. Fokus ligger på kontexten av att bo i städer och dess direkta resultat: psykologiska problem i en makedonsk animation, de mänskliga konsekvenserna av kapitalistisk stadsplanering i ett kroatiskt drama, nostalgi för det varma och bekanta i en intim bosnisk dokumentär, romantiskt tvivel i slovenskt dokudrama, ett känslig serbisk festivalsuccé med invandrar- och transpersonstema, samt paradoxen i stadens förfall i en  fantasmagorisk kroatisk dokumentär. Tillsammans speglar dessa den specifika och ständigt föränderliga dynamiken inneboende i den ofta orosfyllda Balkanregionen. Den här sjudande spänningen har startat krig men den har också gett upphov till underbara och oväntade kopplingar på det personliga planet, som blandas, överlappas och till slut svämmar över till känsliga och i slutändan djupt humanistiska konstverk.

Curator: Vladan Petkovic

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners