Uppsala Talangdagar

Uppsala Talangdagar genomförs med stöd från Svenska Filminstiutet.

Pågår:
23-25 oktober

Uppsala Talangdagar

Uppsala Talangdagar är en nationell talangträff riktad till filmskapare på väg upp i sina karriärer som kommer utgöra nästa generations spännande filmbransch. Träffen erbjuder ett unikt tillfälle att skapa nätverk med andra filmskapare från hela Sverige och att börja bygga ett kontaktnät i den professionella filmbranschen. Under några intensiva dagar erbjuds seminarier, filmvisningar och möten med branschrepresentanter.

Deltagare
Arazo Arif
Joaquim Berglund
Saleen Gomani
Marcus Holmqvist
Julia Isaksson
Marielle Mvuanda Riström
Fanny Rosell
Truls Svenningsson
Lars Vega
Matilda Wikingsson

Tillbaka till alla program

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners