Mänskliga rättigheter

Självcensur

Detta samtal är en del av Kulturnämndens temaår för fred, demokrati, och mänskliga rättigheter och genomförs med stöd från Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.

Arrangeras:
Ons 21/10 | 18:00 Grand
Kortfilmfestivalen Play och Vimeo

Samtalet handlar om mekanismerna bakom självcensur och hur filmskapare väljer vilka bilder som visas respektive inte visas i deras filmer. Samtalet hålls på engelska. Deltagare: Oscar Eriksson och Jean-Luc Mwepu.

Moderator: Oulia Makkonen

Klicka på playknappen på bilden till vänster för att se samtalet.

Genomförs med stöd från:

Tillbaka till alla program

Se hela programmet hemifrån

Kortfilmfestivalen Play

På vår egen onlinetjänst Kortfilmfestivalen Play kan du se hela festivalprogrammet hemifrån för endast 90 kronor. Playtjänsten är tillgänglig från hela Sverige och kan användas under hela festivalveckan 19-25 oktober.

  • 90 kronor för hela utbudet

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners