Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och film

Detta samtal är en del av Kulturnämndens temaår för fred, demokrati, och mänskliga rättigheter och genomförs med stöd från Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.

Arrangeras:
Gratis på Vimeo
Kortfilmfestivalen Play 19-25 oktober

Mänskliga rättigheter och film

Ett samtal om mänskliga rättigheter och film riktat till lärare och en allmän publik. Samtalsdeltagare är Anna Weitz och Sharmarke Binyusuf. Moderator: Kasia Syty.

Samtalet har genomförts i samarbete med MRF Filmfestival för mänskliga rättigheter.

Genomförs med stöd från:

Tillbaka till alla program

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners