Mänskliga rättigheter

Film och aktivism

Detta samtal är en del av Kulturnämndens temaår för fred, demokrati, och mänskliga rättigheter och genomförs med stöd från Uppsala kommun och Världsklass Uppsala.

Arrangeras:
Tor 22/10 | 18:00 Grand
Kortfilmfestivalen Play och Vimeo

Detta samtal handlar om film som medel för aktivism. Samtalet hålls på svenska. Deltagare är Zafire Vrba, Irma Bergdahl och Alex Veitch.

Moderator: Paloma Halén Román

 

Klicka på playknappen på bilden till vänster för att se samtalet.

Genomförs med stöd från:

Tillbaka till alla program

1982

Festivalen startades

300

Filmer per festival

70

Länder

50-50

Kvinnliga/manliga regissörer

Bidragsgivare, sponsorer och samarbetspartners